Billund Y's Men's Club 50 år

Af: Kristian Hansen

Billund Y's Men's havde 5 medlemmer som havde jubilæum, og det blev markeret ved adventsfesten, men billedet blev dog først taget ved første møde i 2024 hvor alle fem deltog.

 

Fra venstre Bent Hansen, 40 års jubilæum. Arne Jacobsen, 25 års jubilæum. Georg Jensen, 50 års jubilæum. Arne Søndergaard, 50 års jubilæum. Kristian Hansen, 25 års jubilæum.

Billund Y's Men's Club havde 50 års jubilæum, den 5. maj 2023 og Georg Jensen og Arne Søndergaard har været med siden klubben startede.

Når vi nævner det med et langt medlemsskab, så har Billund Y's Men's Club et medlem som blev optaget i Silkeborg i 196o, og været Y's Men lige siden, og det er læge Kurt Tønning, Vorbasse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billund Y’s Men’s Club fyldte 50 år.

Billund Y’s Men’s Club blev oprettet den 5. maj 1973, og kan således markere sin 50 års jubilæum her i 2023.  Hvad er så mere naturligt end at se lidt tilbage i tiden!!

Hele den verdensomspændende Y’s Men’s bevægelse som vi kender i dag, startede i maj måned 1922 i USA. En flok medlemmer af KFUM i byen Toledo i staten Ohio fødte ideen, og deres formål var at oprette en klub med godt kammeratskab, og som skulle være en ”service klub for KFUM”.

Nu havde KFUM medlemmerne fra Ohio fået en god start, og bevægelsen bredte sig i USA og senere også Canada. Der blev udarbejdet love, og samtidig blev bevægelsens motto vedtaget, som er  ”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”.  Ved bevægelsens konvent  i 1928 var der ikke færre end 155 klubber oprettet i 4 lande.

Y’s Men’s bevægelsen var nu en kendt international organisation, og i 1947 kom organisationen til Danmark, og da var der 371 klubber fordelt på 26 lande. Den første klub i Danmark blev oprettet i Ålborg den 11. august 1947, og fik navnet ”Aalborghus Y’s Men’s Club”. Vi skal så helt frem til 1953 inden den næste klub blev oprettet, og det var Århus Y’S Men’s Club. 

I 1964 blev der oprettet en klub i Grindsted, og her var der også medlemmer fra Billund, og det var disse medlemmer som var med til at oprette Billund Y’s Men’s Club i 1973. Klubben var fra starten af kun for mænd, men blev senere omdannet til en såkaldt ”blandet klub”  som er både for kvinder og mænd. Billund klubben har gennem mange år haft en god fast medlemsskare, og består af i alt 46 medlemmer, hvoraf der er 13 par. Vi har to faste mødedatoer i hver måned, hvor vi starter med fællesspisning, og så kan vi have en gæstetaler eller en organisation, som kommer og fortæller i klubben. Vi har også såkaldte ”interne møder” hvor det alene er medlemmer som samles. Ved disse møder drøftes de mere interne emner som udvalgene kan komme med. Udover klubbens præsidium (bestyrelse) er der 5 udvalg som har et bestemt arbejdsområde og det er programudvalg, minigoldudvalg, kontaktudvalg, aktivitetsudvalg og et serviceudvalg. Medlemmerne skifter udvalg hvert andet år.

Y’s Men’s bevægelsens kerneområder er, at støtte det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, samt socialt og humanitært arbejde. Alle klubber har nogle såkaldte ”pengerejsnings projekter” hvor der samles midler ind til regionale, nationale og internationale projekter.

De ca. 150 klubber som hører under region Danmark, og som har ca. 3.500 medlemmer, bidrager årligt med mellem  15-20 millioner kroner til disse projekter. Det er vidt forskelligt hvad de enkelte klubber har af ”pengerejsnings projekter”.  Her i Billund havde vi et stort loppemarked fra 1978 til 2021, men det var et fysisk hårdt arbejde, og vi skulle have mere og mere frivillig arbejdskraft fra de lokale foreninger, så i dag har vi et velbesøgt minigolfanlæg på Hølvej, og så uddeler klubben kirkeblade fire gange om året for Billund menighedsråd. Y’s Men’s bevægelsen er ikke bare at samle penge ind, det er også at være medmenneske i hverdagen, hvor vi bygger på et godt og åbent fællesskab med virkelyst, lydhørhed og til en vis grad også nysgerrighed for andre menneskers forskellighed, og relationer mødes med respekt, og gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl.a. børne- og ungdomsorganisationer, samt mennesker der socialt og humanitært har behov for støtte, og de ansøgninger som klubben modtager behandles meget seriøs, så midlerne når ud til de foreninger og organisationer, som er Y’s Men’s bevægelsens målgruppe.

Billund klubbens 50 års jubilæum markeres med reception og fest lørdag den 3. juni, hvorom der senere vil blive annonceret.  Klubbens hjemmeside er:   www.billund.ysmen.dk  

                                                

 

Billeder fra Jubilæet