Fra 1.4.2020 til 31.3.2021 har vi støttet med kr. 85.820.

Et beløb som er væsentligt lavere end tidligere års uddelinger, men som andre i samfundet, har vi også været ramt af Corona nedlukninger, vi har således ikke haft mulighed for at afvikle vort årlige loppemarked i sept. 2020, hvor vi normalt henter et overskud på ca. kr. 110.000.

Lokalt: kr.15.100

Blandt modtagerne er: Lokale spejderorganisationer, Familieklubben i Stenderup Krogager og Røde Kors julepakker.

Regionalt: kr. 5.500

Blandt modtagerne er: Diakonhøjskolen, KFUM’s soldaterhjem

Internationalt: kr. 37.720

Blandt modtagerne er: Aktiv Mission, Bangla børn i Bangladesh, Dan Mission, Dansk Europamission, Det Danske Bibelselskab, MAF, Mercy Ship, Mission Øst, Sat 7 (Arabisk Børnekanal), SOS Børn.

Y’s Men’s projekter: kr. 27.500

Regionsprojekter, BF Fonden, TOF, YES, Skattefradragsprojekt og Extension.