Oversigt over udvalgene

Programudvalget

- fastlægger programmet for et halvt år ad gangen. Udvalget forsøger at lægge et varieret program, der tilgodeser alle emner i vort formål.
 

Aktivitetsudvalg

står for uddeling af kirkeblade
 

BF - og Kontaktudvalget

- Indsamler penge til Broderskabsfonden, gennem forskellige aktiviteter.

- samt sørge for de  lokale/ regionale og internationale kontakter.

Serviceudvalget

- arbejder for tilgang af nye medlemmer og medlemspleje. Indstilling af ”årets ildsjæl” og evt. støtte til det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Billund og Vorbasse.
 

Minigolfudvalget

- sørger for driften af minigolfbanen.Derudover nedsættes udvalg efter behov.

Alle medlemmer indgår i udvalg, der planlægger og står for klubbens aktiviteter.