Sådan fungere klubben

Billund Y’s Men’s Club ledes af et PRÆSIDIE, som består af:

Præsident (PR)
Vicepræsident (VPR)
Sekretær
Skatmester
Desuden er sidste års præsident (Past præsident (PPr) tilknyttet præsidiet.

Præsidiet er klubbens øverste myndighed. Det er ligeledes præsidiet der behandler indkomne ansøgninger, om økonomisk tilskud fra klubbens hjælpekasse.

 

I klubåret 2020/2021 blev der udbetalt kr. 85.820 i støtte til almen velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Fordelt med kr.15.100   til lokale foreninger og kr. 70.720 til nationale-, og internationale foreninger.

Beløbet er påvirket af Corona situationen. Normalt uddeles ca. kr. 200.000 årligt.

Præsidiet er ansvarlig for klubbens drift samt nedsættelse af nødvendige udvalg, der skal planlægge og løse klubbens opgaver.


Præsidie 2020-2021

(klik, hvis du vil se navne)


I Billundklubben er der følgende faste udvalg:

Programudvalg

Serviceudvalg

Aktivitetsudvalg

Minigolfudvalg

Kontakt- & BF-udvalg


Desuden kan der nedsættes specielle udvalg.

Udvalgsmøder afholdes i medlemmernes hjem og ægtefæller der ikke er medlem af klubben deltager også.

Hvis begge ægtefæller er medlem af klubben vil de blive placeret i samme udvalg.

Alle medlemmer er med i et udvalg.

Udvalgsmøder afholdes efter behov 6 – 10 gange i løbet af året.