WutomiAgri

Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. På trods af enorme muligheder for at skabe et godt liv gennem landbrug, lever halvdelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen. Derfor er det oplagt for et ungt menneske i Mozambique at blive iværksætter indenfor landbrugsområdet.

WutomiAgri er en landbrugsskole for 10 til 16 elever af begge køn. Navnet – Liv gennem Landbrug – er en kombination af stammesproget og det officielle sprog i Gaza-provinsen i det sydlige Mozambique, hvor skolen ligger.

På skolen uddannes unge iværksættere til

dygtige landmænd, der kan lave forretning med landbrug

initiativrige foregangsmænd for udvikling i deres lokalsamfund

selvstændigt at træffe fundamentale valg for livet og troen

Eleverne lærer simple, overskuelige og optimerede produktionsmetoder. Denne læring kommer overvejende igennem det praktiske arbejde, hvor de i særdeleshed også trænes i planlægning, salg og afsætningsforhold. Når unge mozambiquere ikke blot læser og hører – men selv erfarer – hvad der virker, forstår de. Sammenlagt med enorm viljestyrke og udviklingslyst kan denne forståelse skabe mirakler.

For at ruste eleverne til at blive foregangsmænd i lokalsamfundene bliver de ledsaget på hjemmebesøg under skoleopholdet og senere får de fra skolens side rådgivning og undervisning hjemme i landsbyerne.

Yderligere oplysninger på

www.WutomiAgri.dk

 

Tilbage til nyhedslisten